LogoLog inSubscribe

Warmtegeleiding

 Geleiding is een van de typen warmteoverdracht waarbij warmte van een warm voorwerp naar een koud stroomt. Geleiding verschilt van convectie omdat er bij geleiding geen materie wordt overgedragen. Warmte, wat een vorm van energie is, kan worden geïnterpreteerd als de agitatie van atomen materie. Warmtegeleiding heeft te maken met de voortplanting van deze agitatie door contact, en dus van warmte. De gemiddelde plaats van kernen blijft gelijk. Daarom is dit de belangrijkste manier van overdracht in vaste stoffen.

Klik op de schakelaar om het verwarmingsproces te starten.

Sign up for our newsletter