LogoLog inSubscribe

Vermenigvuldigings- en delingstafels

Een vermenigvuldiging is een herhaling van optellingen:

3 + 3 + 3 + 3 = 12 wordt dus geschreven als 4 × 3 = 12 omdat we viermaal het getal 3 optellen.

De termen aan elke kant van de operator ( x ) worden factoren genoemd. Het resultaat van de bewerking wordt het product genoemd. In dit voorbeeld zijn 3 en 4 factoren en is 12 het product.

Deze animatie maakt het mogelijk vermenigvuldiging te conceptualiseren als een rechthoek: het product correspondeert met het aantal vierkanten in de rechthoek. Op dit punt is het mogelijk oppervlakteconcepten op te nemen omdat het aantal vierkanten overeenkomt met de oppervlakte van de gekleurde rechthoek.

De tegengestelde bewerking van de vermenigvuldiging is de deling. Deling is de bewerking die bestaat uit het splitsen van een getal in gelijke delen:

12 ÷ 3 = 4

Het deeltal is het te delen getal, de deler het getal waardoor gedeeld wordt, het quotiënt is het resultaat van de bewerking.

Klik op de operator (linkerbovenhoek) om de tafel te veranderen.

Sign up for our newsletter