LogoLog inSubscribe

Cartesisch vlak met vier kwadranten

Het cartesisch vlak is opgebouwd uit twee loodrechte assen. Hun snijpunt definieert de oorsprong van het vlak. Elke as heeft een maatverdeling, beginnend in de oorsprong.  

  • De horizontale as is de abscisas (ook bekend als de 'x-as'),
  • De verticale as is de ordinaatas (ook bekend als de 'y-as').

Deze assen verdelen het cartesisch vlak in vier kwadranten.

Een punt is gelokaliseerd in het cartesisch vlak door zijn abscis 'x' en zijn ordinaat 'y'.  Gecombineerd en in deze volgorde vormen (x,y) de coördinaten van het punt.

Verschuif de punten in het cartesisch vlak.

Klik op de labels.

Klik op de kwadranten.

Sign up for our newsletter