LogoLog inSubscribe

Hefboomprincipe

Om een voorwerp aan het uiteinde van een arm op te tillen is het nodig rechtstreeks een kracht op het voorwerp uit te oefenen. De spierkracht moet naar boven gericht zijn en groter zijn dan het gewicht van het voorwerp. Dit kan alleen met lichte voorwerpen.

De hefboom is een eenvoudig mechanisme dat de grootte en de richting van de toe te passen kracht om een voorwerp te verplaatsen, aanpast. Dit maakt het mogelijk de inspanning om een voorwerp op te tillen, te minimaliseren.

Een hefboom is een starre balk die zich verplaatst om een draaipunt (spil). Het op te tillen voorwerp wordt op de balk geplaatst. Wanneer op een slimme manier kracht op de balk wordt uitgeoefend, gaat deze om zijn draaipunt draaien.

Dit concept werd voor het eerst geformaliseerd in de derde eeuw voor Christus door Archimedes en geïllustreerd door zijn beroemde zin 'Geef mij een draaipunt en ik til de wereld op.' (Archimedes, geciteerd door Pappus (4e eeuw).

Verplaats het poppetje, de massa en de spil.

Sign up for our newsletter