LogoLog inSubscribe

Levenscyclus van een forel

De forel behoort tot de familie van de salmoniden.

In het najaar zwemt de forel stroomopwaarts om kuit te schieten in diep en zuurstofrijk zoet water. Afhankelijk van haar gewicht legt het vrouwtje enkele honderdduizenden eieren. Een jaar later groeien slechts enkele forellen door naar de volwassenheid. Deze zwemmen naar de meren. Anadrome vissen, zoals de zalm, zwemmen naar de oceaan. Slechts enkele ervan bereiken de volwassenheid en kunnen zich voortplanten (circa 6 op 1000 gelegde eitjes).

De levenscyclus van de forel is terug te voeren op zijn ontwikkelingsfasen, die elk gekenmerkt worden door afzonderlijk gedrag.

Sign up for our newsletter