LogoLog inSubscribe

Aanpassing aan de homologie in het skelet

Binnen de groep die bekendstaat als zoogdieren bestaat een grote diversiteit aan bewegingsmanieren. Sommige dieren zijn aangepast aan leven op het land, andere aan een waterrijke omgeving, en weer andere aan een leven in de lucht. De voorpoot van elke soort heeft een specifieke vorm, aangepast aan de omgeving.

De vergelijking van de opbouw van het skelet in de voorpoten van vier verschillende soorten laat zien dat zoogdieren een homologie van ledematen hebben (geërfd van hun gemeenschappelijke viervoetige voorouder).

Sign up for our newsletter