LogoLog inSubscribe

Voedselweb #1

Een ecosysteem is het geheel van levende dingen (dierlijk en plantaardig) en de omgeving waarin ze leven en met elkaar in contact zijn.

Een voedselweb (of tropisch web) is de koppeling van verschillende voedselketens binnen hetzelfde ecosysteem.
In dit web eet het ene levende ding het andere om zo zelf te overleven.

Om die reden kan men een tropisch web ook karakteriseren door de overgang van energie (materie) van het ene levende ding naar het andere volgens een bepaalde hiërarchie.
Men kan zo het volgende onderscheid maken:

  • Producenten (planten), in staat om hun eigen energie (materie) te produceren, voornamelijk door middel van fotosynthese.
  • Consumenten (dieren), die een ander lid van het web opeten om energie te verkrijgen.
    Tot deze categorie consumenten behoren de herbivoren, carnivoren en de grote vleesetende roofdieren.
  • Aaseters, niet te zien in deze animatie, voltooien de levenscyclus door het afbreken van organisch materiaal afkomstig van bovengenoemde categorieën (afval en kadavers).

Sign up for our newsletter