LogoLog inSubscribe

De schroef van Archimedes

De Griekse geleerde Archimedes (circa 250 v.C.) is bekend om zijn werk aan hefbomen. Aan hem wordt ook de uitvinding van de eenvoudige machine toegeschrecen die zijn naam draagt. Vermoedelijk bestonden de op dit principe gebaseerde irrigatiepompen al voor Archimedes. Deze technologie dateert zelfs uit de tijd van de befaamde hangende tuinen van Babylone (circa 600 v.C.) maar dat staat nog ter discussie omdat de ruïnes van deze tuinen, die een van de zeven wereldwonderen vormden, nooit geïdentificeerd konden worden.

Het principe van de schroef van Archimedes wordt in onze tijd nog altijd gebruikt om water af te voeren zoals in waterwegen of polders van Noord-Europa,  toujours utilisé de nos jours pour évacuer de l'eau comme dans les watringues ou polders of voor verplaatsen van zand of graankorrels met een transportschroef.

Sign up for our newsletter