LogoLog inSubscribe

Geschiedenis van het leven

Deze animatie toont de geschiedenis van de aarde en het leven op aarde in een chronologische fresco op schaal (*). Deze geologische tijdschaal is gebaseerd op kennis die voortdurend in ontwikkeling is. De International Union of Geological Sciences (IUGS) komt iedere vier jaar bijeen voor het valideren van recente ontdekkingen en voor het beslissen over de naamgevingen en dateringen van de verschillende subdivisies.

De geologische tijdschaal is als volgt onderverdeeld:

  • De "Eonen": Hadeïcum, Archeïcum, Proterozoïcum en Fanerozoïcum die de grootste tijdseenheden definiëren (Grootte-orde: 1 miljard jaar).
  • Het "Tijdperk": met uitzondering van het Hadeïcum waarvan de gegevens te onnauwkeurig zijn, zijn eonen verdeeld in 3 of 4 tijdperken (Grootte-orde: 100 miljoen jaar).
  • De "Periodes": Elk tijdperk is onderverdeeld in diverse perioden (6 voor het Paleozoïcum met een gemiddelde duur van 40 miljoen jaar).

Schalen en grootte-orde: we hebben twee tijdschalen gekozen om deze zeer lange geschiedenis van meer dan 4,5 miljard jaar te vertegenwoordigen.

  1. De eerste eonen van de aarde (Hadeïcum, Archeïcum en Proterozoïcum) vormen 90% van de duur. Ze zijn alle op dezelfde schaal: een schermbreedte correspondeert met 70 Myr (miljoen jaar). Voor deze eonen is de scrollsnelheid, wanneer de automatische afspeelsnelheid wordt geactiveerd (klik op de knop "Afspelen"), circa 5 miljoen jaar per seconde. De 2000 jaar van onze kalender zouden in 0,0004 seconden voorbij zijn! Met deze zeer hoge snelheid zou het bijna 15 minuten duren om door deze drie eonen te reizen.
  2. Het laatste eon (Fanerozoïcum) duurde slechts 541 Myr. We hebben de schaal bewust tot 40 Myr vergroot voor een schermbreedte. In het Fanerozoïcum is de scrollsnelheid, bij activeren van de afspeelsnelheid, circa  2 miljoen jaar per seconde. Op deze “vertraagde" schaal, nemen de 300.000 jaar die ons van de eerste homo sapiens scheiden, slechts 2 millimeter van dit 40 meter lange fresco in beslag.

Ken je de eduMedia-animatie geologische klok?

Opmerking: afhankelijk van je bandbreedte kan het enkele minuten duren om de 4,6 miljard jaar van dit fresco te laden. Beter dan andersom!

Met dank aan :

  • Fresco "À la rechercher des temps perdus" : http://svt.ac-creteil.fr/?Utiliser-la-fresque-interactive-A-la-recherche-des-temps-perdus
  • Ilga Porth, sciences du bois et de la forêt, Université Laval, Québec
  • "Planète Terre" par Pierre André Bourque: http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/intro.pt/planete_terre.html
  • Vidéo sur la découverte du groupe fossile de Franceville - Université de Poitiers, Abderrazak El Albani. https://www.youtube.com/watch?v=rjb09EWtt5U

Sign up for our newsletter