LogoLog inSubscribe

Quiz voorstelling van een getal

Een getal is een wiskundig concept dat een grootheid definieert. Het kan op verschillende manieren gerepresenteerd worden: 

  • een reeks cijfers die elk een plaatswaarde hebben.
  • een combinatie van woorden.
  • een ontbinding naar grondtal 10 (aantal honderdtallen, aantal tientallen, aantal eenheden).
  • een combinatie van grafische symbolen: een kubus representeeert de eenheid, een staaf van tien kubussen hoog het tiental, een plaat van tien staven of 100 kubussen representeert het honderdtal.

Deze animatie is een willekeurige generator van getallen tussen 0 en 999. Elke vraag bestaat uit het op twee manieren associëren van hetzelfde getal. 

Voor de voortgang tijdens de oefeneing worden vier getallenintervallen voorgesteld. Het representatiemodel van het getal kan ook worden gefixeerd op het niveau van de vraag of het antwoord.

Sign up for our newsletter