LogoLog inSubscribe

Gas in een injectiespuit

Lucht is samengesteld uit onderling niet-verbonden moleculen die vrij door de ruimte bewegen. De in het volume opgesloten luchtmoleculen nemen alle beschikbare ruimte in beslag en weerkaatsen tegen de oppervlakken die ze tegenkomen (zijden, voorwerpen, wanden..). Wanneer het volume toe- of afneemt, bewegen de moleculen dichter naar elkaar toe of verder van elkaar af. Het aantal botsingen/weerkaatsingen is recht evenredig met de druk.

De druk en het verband tussen druk en volume worden geïntroduceerd aan de hand van twee experimenten met één of twee injectiespuiten.

Sign up for our newsletter