LogoLog inSubscribe

Vierhoeken

Een vierhoek is een veelhoek gekenmerkt door:

  • 4 hoekpunten (of hoeken), voorgesteld door de letters A, B, C, D.
  • 4 rechte zijden: lijnstukken die de hoekpunten verbinden: [AB], [BC], [CD], [AD].
  • 2 diagonalen: lijnstukken die 2 tegenoverliggende hoekpunten verbinden: [AC], [BD].
  • 4 binnenhoeken

De vierhoeken zijn te verdelen in twee grote families: 

  • de convexe vierhoeken: de diagonalen hiervan kruisen het inwendige van de vierhoek.
  • de concave vierhoeken: een van de diagonalen hiervan bevindt zich buiten de vierhoek. Als beide diagonalen zich buiten de vierhoek bevinden, wordt de vierhoek gekruist (of complex) genoemd.

Klik en versleeep de hoekpunten van de vierhoek.

Klik op de liniaal om metingen uit te voeren.

Klik bij verschijnen op het vraagteken.

Sign up for our newsletter