LogoLog inSubscribe

Het atoom

Het woord atoom is afkomstig van het Griekse 'a tomos' dat ondeelbaar betekent.. De Griekse filosofen waren de eersten die opperden dat alle materie uit zodanig kleine deeltjes bestond, dat men ze niet kon onderscheiden.

De eerste modellen berusten zuiver op intuïtie omdat het volstrekt onmogelijk was het bestaan van dergelijke deeltjes met waarnemingen aan te tonen.

De ontdekking van het elektron door J.J Thomson in 1897 was het eerste experimentele bewijs van het bestaan van dergelijke elementaire deeltjes. Dit werd gevolgd door het proton (1919) en het neutron (1932).

Ook vandaag de dag houdt de deeltjesfysica zich zeer actief bezig met het bestuderen van de geheimen van de materie.

Klik op een tabblad om dit te selecteren.

Sign up for our newsletter