LogoLog inSubscribe

Fossiele en huidige viervoeters

De vergelijking van de opbouw van het skelet van de voorpoot van fossiele en huidige soorten viervoeters laat zien dat deze soorten een homologie van ledematen vertonen.

In de groep viervoeters is er een grote diversiteit aan manieren van voortbewegen. Bepaalde dieren zijn aangepast aan leven op het land, andere aan een waterrijke omgeving en weer andere aan een leven in de lucht. De voorpoot van elke soort is een zeer bijzondere vorm, aangepast aan het milieu.

De animatie besluit met de evolutieboom van de viervoeters, die bijvoorbeeld laat zien dat de vogels tot de groep van de dinosauriërs behoren. Merk ook op dat bepaalde fossiele soorten, zoals de pterosauriërs, geen deel uitmaken van de groep van de dinosauriërs.

Klik in het vak ‘voorpoot’ op de namen van de dieren om de verschillende typen beenderen zichtbaar te maken.

Sign up for our newsletter