LogoLog inSubscribe

Energie-efficiëntie

Toename van de bevolking en toename van urbanisatie hebben een explosie in reizen veroorzaakt. De impact op het milieu van transport is een probleem.

Alle transport stoot, onder andere, kooldioxide uit, een broeikasgas. Een vervoermiddel is in meer of mindere mate effectief, afhankelijk van de afglegde afstand en het aantal passagiers. Alle vervoermiddelen zijn geschikt om ons te verplaatsen.

Opmerkling: de CO₂-uitstoot van een fietser is zo gering dat deze in deze animatie is verwaarloosd.

Sign up for our newsletter