LogoLog inSubscribe

Spectraalanalyse

Waarom heeft elk muziekinstrument zijn eigen timbre ?

Waarom ervaart ons gehoor een verschil wanneer dezelfde muzieknoot op twee verschillende instrumenten wordt gespeeld?

Het door de microfoon weergegeven elektrische signaal is een getrouwe weergave van de uitgezonden klank door de geluidsbron. De oscilloscoop toont dit signaal als functie van de tijd. Het is periodiek en de frequentie is een maat voor de toonhoogte.

Een frequentieoefening, met behulp van de spectrumanalyzer maakt het mogelijk hetzelfde signaal op een andere manier weer te geven. Het is dankzij deze frequentieanalyse dat er een verklaring gevonden is voor het verschil in timbre tussen de verschillende muziekinstrumenten.

Selecteer een instrument op de synthesizer en druk  vervolgens op een toets.

Doorloop  de schermen voor meer informatie.

Sign up for our newsletter