LogoLog inSubscribe

Quiz - Verbonden getallen (Optelling/vermenigvuldiging)

Optellen (of vermenigvuldigen) uit het hoofd oefenen.

De bewerking wordt voorgesteld door 3 getallen, geplaatst langs een driehoek. het getal bij de top is het resultaat, de getallen langs de basis zijn de operanden.

De vergelijkingen worden getoond zodra het ontbrekende cijfer is gevonden.

Sign up for our newsletter