LogoLog inSubscribe

Maansverduistering

Een zonsverduistering doet zich voor wanneer de maan geheel of gedeeltelijk de schaduw van de aarde passeert.

Dit gebeurt wanneer de zon, aarde en maan vrijwel op één lijn liggen, waarbij de aarde zich tussen de zon en de maan bevindt. Dit is een frequent verschijnsel dat wordt waargenomen door iedereen die zich aan de nachtzijde van de aarde bevindt.

Dit verschijnsel moet niet worden verward met een zonsverduistering die eveneens optreedt wanneer de drie lichamen op één lijn staan, maar de maan zich tussen de zon en de aarde bevindt. Een zonsverduistering is zeldzamer en is alleen waarneembaar voor degenen die zich op een klein gebied van de aarde bevinden (aan de dagzijde).

Klik in het navigatiemenu op de legendaknop om de informatie weer te geven.

Klik op de ‘Banen’-knop om de verschillende banen weer te geven.

Sign up for our newsletter