LogoLog inSubscribe

Voedselketens

Een voedselketen is een geordende reeks levende wezens verbonden door een voedingsrelatie. Dieren halen de benodigde energie om te overleven uit hun voedsel.

Aan de basis van een dergelijke keten staan de producenten. Dit zijn gewone planten en waterplanten (algen, fytoplankton). Ze maken hun eigen organische materie uit voedingsstoffen, CO2, en licht (fotosynthese).

De dieren die één stap hoger in de keten staan zijn de eerste-niveauconsumenten: de herbivoren.

Ze zijn de prooi van de tweede-niveauconsumenten: de carnivoren.

Een carnivoor die geen roofdieren heeft, wordt een toproofdier genoemd. Deze staan bovenaan de keten.

Een pijl staat voor ‘…wordt opgegeten door…’. Een voedselketen wordt opgebouwd uit schakels die ook in andere ketens kunnen voorkomen. Dit zijn takken van een enorm voedselnetwerk.

In deze animatie is de rol van aaseters weggelaten. Dit zijn organismen en micro-organismen die dode materie (afval, dode planten en dieren) afbreken. Ze leveren het merendeel van de voedingsstoffen dat wordt gerecycled door de producenten.

Sign up for our newsletter