LogoLog inSubscribe

Erosie en ontbossing

Plantengroei of vegetatie houdt de grond bijeen en voorkomt erosie. Ze neemt een belangrijke plaats in in de watercyclus en is rechtstreeks van invloed op het klimaat.

Een bodem zonder plantengroei wordt uitgeloogd door de regens. Het klimaat is plaatselijk verstoord. De gevolgen voor de omgeving zijn aanzienlijk.

Sign up for our newsletter