LogoLog inSubscribe

Mechanische analogie

Mechanische analogie van een elektrisch schakeling.

Elektrische stroom is de stroming van negatief geladen elektronen die van de negatieve naar de positieve pool van de generator circuleren door een geleidende schakeling.

De intensiteit correspondeert met de stromingssnelheid van de lading.

Klik op 'Lamp' om een weerstand aan de schakeling toe te voegen.

Sign up for our newsletter