LogoLog inSubscribe

Atmosfeer

Een atmosfeer is een luchtlaag die zich rondom een planeet bevindt.

Volgens wetenschappers is de aardatmosfeer onderverdeeld in vijf theoretische luchtlagen:

  • De troposfeer bevat 80% van de 5 miljoen van de duizend biljoen ton lucht. Omdat deze laag in direct contact met de zon staat en hierdoor verwarmd wordt, is deze het centrum van belangrijke thermische veranderingen verantwoordelijk voor meteorologische verschijnselen.
  • In de stratosfeer neemt de temperatuur toe met de hoogte. Deze temperatuurinversie beperkt de wolkenvorming. In deze laag bevindt zich de ozonlaag die als filter fungeert voor een groot deel van de van de zon afkomstige ultravioletstraling.
  • In de mesosfeer neemt de temperatuur weer af.
  • De zeldzame deeltjes die weer aanwezig zijn in de  thermosfeer hebben een wisselwerking met de zonnestraling. Door deze energie te absorberen, neemt hun temperatuur toe en worden ze geïoniseerd. Dit is de ionosfeer. Dit gedeelte van de thermosfeer bezit belangrijke elektromagnetische eigenschap. Het  internationale ruimtestation (ISS) bevindt zich in de  thermosfeer, voorbij de ionosfeer.
  • In de exosfeer zijn deeltjes zo zeldzaam dat de kans op onderlinge botsingen te verwaarlozen is. Sommige ontsnappen zelfs aan de aantrekkingskracht van de aarde. Zonder dat de grens duidelijk is vastgesteld, markeert het begin van de exosfeer ook het begin van de ruimte. De meerderheid van de satellieten, op een hoogte tussen 800 km en 36000 km, bevinden zich in de exosfeer.

Sign up for our newsletter