LogoLog inSubscribe

Eiwitsynthese

Samenvatting van eiwitsynthese van DNA. Twee belangrijke fasen:

  • Transcriptie, in de celkern.
  • Translatie, in het cytoplasma.

Sign up for our newsletter