LogoLog inSubscribe

Decimale getallen en breuken

De getalrechte is een oneindige rechte lijn met een schaalverdeling, een oorsprong en een zin. De waarde van een punt komt overeen met een positief of negatief decimaal getal.

Deze animatie stelt de decimale getallen van -10 tot 10 voor met één cijfer achter de komma.

Opmerking: De getalrechte verbreedt of versmalt zich om de decimale getallen tussen -10 en 10 op een schaalverdeling van maximaal 100 gedeelten weer te geven.

Sign up for our newsletter